Cùng nhìn lại hình ảnh tại buổi Tất Niên tại cơ sở Golden Victory Nam Định 2023 của công ty TNHH DVTM Ẩm Thực Hà Thành.